Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Wiesławowi Depa Prezesowi Zarządu ,,SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW w RZESZOWIE za przekazanie wyrobów cukierniczych z  Wueska Zakład ciastkarski PSS Społem dla uczestników spotkania.

,,SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RZESZOWIE

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Grottgera 10
35-959 Rzeszów

http://www.spolem.rzeszow.pl/#intro/0/