Koło Podkarpackie Podaj Dalej powstało 01.12.2015 r. Jest to terenowy oddział Stowarzyszenia Reumatyków i Ich sympatyków im. Hanki Żechowskiej, który powstał z myślą stworzenia pomocy osobom chorym na choroby reumatyczne i ich rodzinom w województwie podkarpackim.

Razem będziemy się wspierać i tworzyć naszą społeczność, ponieważ w grupie jest siła i motywacja do działania. Uważamy, że wszyscy chorzy zasługują na, to żeby dostrzegać ich problemy, potrzeby i dzielić się wspólnie radościami życia codziennego.


Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób ze schorzeniami reumatycznymi poprzez:

  • Świadczenia wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej. Integracja społeczna.
  • Propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym.
  • Działalność informacyjna.
  • Współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie działa w następujących obszarach: pomoc psychologa, pomoc fizjoterapeuty, pomoc radcy prawnego. Więcej szczegółów w zakładce „AKTUALNOŚCI„.