LUDZIE ORGANIZACJI

ZARZĄD

Jolanta Fieńprezes

Ewa Kaszubawiceprezes

Anna Chrząsteksekretarz

Małgorzata Wickowskaskarbnik

Barbara Cieślikowskaczłonek zarządu

Liczba członków: 60

ZDJĘCIA KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO