W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie.

Fundacja ,, APROBATA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

,,Kompleksowe wsparcie dzieci z niepełnosprawnością ruchową w czasie Pandemii COVID-19

W ramach projektu oferujemy:

Dla dzieci

  • Masaże lecznicze 10 razy / 30min
  • Dzieci Indywidualna Terapia ruchem 10 razy / 45 min

Dla rodziców/opiekunów

  • Profilaktyka zdrowotna ćwiczenia usprawniające w grupie ( 5 osób ) 8 razy/ 60min
  • Poradnictwo psychologiczne

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  • dzieci do 18 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • 20 dzieci chorych na choroby reumatyczne, z niepełnosprawnością ruchową, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
  • 20 rodziców, opiekunów, członków rodziny.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Terminy rekrutacji: Nabór ciągły

Okres realizacji projektu: 19 maja 2021 – 20 listopada 2021

Koordynator Projektu:

Jolanta Fień

Tel. 605 638882

e-mail biuro@fundacjaaprobata.org.pl

Iwona Szczęch

tel. 668 116 330

e-mail iwona.szczech@o2.pl

Projekt,, sfinansowano ze środków Fundacji PZU’’